Kancelaria Restrukturyzacyjna

Zakres działalności

Restrukturyzacja firmy

Zajmujemy się doradztwem restrukturyzacyjnym na etapie poza sądowym oraz sądowym. Po opracowaniu planu restrukturyzacyjnego i propozycji układowych w imieniu dłużnika aktywnie uczestniczymy w postępowaniu, aby przekonać wierzycieli o zasadności restrukturyzacji.

Upadłość firmy

Wniesienie o upadłość przedsiębiorstwa jest bardzo istotne w kontekście odpowiedzialności organów zarządzających za zobowiązania firmy. Weryfikujemy przesłanki do wniesienia wniosku o upadłość. Reprezentujemy dłużników lub wierzycieli w postępowaniach upadłościowych.

Upadłość konsumencka

Znowelizowane przepisy Prawa Upadłościowego ułatwiają w znacznym stopniu ogłoszenie upadłości. Przygotowanie wniosku o upadłość konsumencką warto jednak zlecić specjalistom, ponieważ sąd dopiero po zakończeniu postępowania będzie decydował o oddłużeniu upadłego.

Doradztwo biznesowe

Zajmujemy się kompleksową obsługą przedsiębiorców w zakresie zakładania i prowadzenia biznesu. Mowa tu w szczególności o prawie spółek, kwestiach podatkowych, opracowywaniu biznesplanów, analiz inwestycyjnych oraz opracowywaniu i wdrażaniu kampanii marketingowych.

Plany restrukturyzacyjne

Sporządzamy rozbudowane o analizę ekonomiczną (w tym analizę finansową) plany naprawcze przedsiębiorstw. Rzetelność i transparentność sporządzonego planu restrukturyzacyjnego ma pozytywny wpływ na możliwość zawarcia układu z wierzycielami i odzyskanie płynności finansowej.

Doradztwo strategiczne

Analizujemy sytuację ekonomiczną pod kątem płynności finansowej. Weryfikujemy wszelkie umowy zawarte z kontrahentami oraz sprawdzamy poprawność prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zajmujemy się również doradztwem finansowym.

Układ konsumencki

Układ konsumencki pozwala osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej na zawarcie układu z jej wierzycielami. Zawarcie układu pozwala na ochronę majątku, którym zazwyczaj jest nieruchomość zamieszkiwana przez dłużnika. Jest to jednak rozwiązanie dla osób uzyskujących nieco wyższe dochody.

Negocjacje z wierzycielem

Negocjacje są nieodłącznym elementem w biznesie. W relacji dłużnik – wierzyciel nie można ich pomijać, bowiem dzięki nim można wiele zyskać. Strony osiągają porozumienie bez wielomiesięcznych sporów sądowych, o czym często przekonujemy się w naszej praktyce.

Analiza finansowa

Analiza finansowa przedsiębiorstwa pozwala na lepsze zarządzanie działalnością. Dzięki rzetelnie sporządzonej analizie finansowej można np. zidentyfikować rentowność poszczególnych segmentów działalności operacyjnej. Można również zbadać procesy zachodzące w przedsiębiorstwie (np. odnawianie zapasów, spływ należności, czy też cykl dotyczący kapitału obrotowego).

Obszary działalności:

Restrukturyzacja

Zajmujemy się doradztwem restrukturyzacyjnym na etapie poza sądowym oraz sądowym. Po opracowaniu planu restrukturyzacyjnego i propozycji układowych w imieniu dłużnika aktywnie uczestniczymy w postępowaniu, aby przekonać wierzycieli o zasadności restrukturyzacji.

Upadłość

Wniesienie o upadłość przedsiębiorstwa jest bardzo istotne w kontekście odpowiedzialności organów zarządzających za zobowiązania firmy. Weryfikujemy przesłanki do wniesienia wniosku o upadłość. Reprezentujemy dłużników lub wierzycieli w postępowaniach upadłościowych.

Negocjacje

Negocjacje są nieodłącznym elementem w biznesie. W relacji dłużnik – wierzyciel nie można ich pomijać, bowiem dzięki nim można wiele zyskać. Strony osiągają porozumienie bez wielomiesięcznych sporów sądowych, o czym często przekonujemy się w naszej praktyce.

Prawo spółek

Odpowiednia forma organizacyjno – prawna przedsiębiorstwa jest bardzo istotna. Zajmujemy się kompleksową obsługą przedsiębiorców w zakresie prawa spółek. Począwszy od założenia spółki, poprzez jej bieżącą obsługę, jak i przekształcenia spółek.

Upadłość konsumencka

Znowelizowane przepisy Prawa Upadłościowego ułatwiają w znacznym stopniu ogłoszenie upadłości. Przygotowanie wniosku o upadłość konsumencką warto jednak zlecić specjalistom, ponieważ sąd dopiero po zakończeniu postępowania będzie decydował o oddłużeniu upadłego.

Doradztwo strategiczne dla firm

Analizujemy sytuację ekonomiczną pod kątem płynności finansowej. Weryfikujemy wszelkie umowy zawarte z kontrahentami oraz sprawdzamy poprawność prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zajmujemy się również doradztwem finansowym.
Zakres usług

O restrukturyzację można starać się praktycznie na każdym etapie. Postępowania układowe bądź sanacyjne przewidziane są dla przedsiębiorców, którzy są zagrożeni niewypłacalnością lub są już niewypłacalni. 

Odpowiednio wcześnie zainicjowane postępowanie może uratować przed ogłoszeniem upadłości. Parasol ochronny postępowania restrukturyzacyjnego może doprowadzić do zawieszenia i w końcowym efekcie umorzenia postępowania egzekucyjnego, redukcji zadłużenia, odroczenia spłat w czasie bądź rozwiązania toksycznych i nierentownych umów dla prowadzonego biznesu. 

Koszt zależny jest od stopnia skomplikowania postępowania, liczby wierzycieli i sumy wierzytelności, które będą restrukturyzowane. Wraz z wnioskiem trzeba wnieść opłatę sądową w kwocie 1 000 PLN. Dodatkowo trzeba opłacić zaliczkę na koszty postępowania. Obecnie jest to 5 148, 07 PLN. Z praktyki sądów widać jednak, że dłużnik musi liczyć się z tym, że sąd wezwie go do wniesienia dodatkowej zaliczki. Z jednej strony ma to zapewnić wynagrodzenie nadzorcy bądź zarządcy, a z drugiej sąd weryfikuje zarazem kondycję finansową dłużnika.

Na to pytanie nie ma jednej właściwej odpowiedzi. Wszystko zależy od sytuacji klienta. Restrukturyzacja poza sądowa jest z pewnością szybsza i tańsza, ale nie zapewnia takiej ochrony jak postępowanie restrukturyzacyjne. 

Należy rozróżnić upadłość konsumencką od upadłości gospodarczej. W przypadku konsumenta jedynym kryterium jest stan niewypłacalności. Przedsiębiorca musi dodatkowo wykazać wielość swoich wierzycieli oraz majątek wystarczający do pokrycia kosztów postępowania upadłościowego oraz swoich zobowiązań – chociaż w części.

Czas trwania postępowania zależny jest od stopnia skomplikowania danej sprawy. W przypadku upadłości tzw. gabinetowych czyli bez masowych możliwe, że postępowanie zamknie się w ciągu kilku miesięcy od ogłoszenia upadłości. 

Przy upadłości przedsiębiorców postępowania trwają latami. 

Uzyskanie oddłużenia zależy od kilku kwestii, które muszą być ustalone przez sąd. Na spotkaniu ocenimy jakie są szanse na uzyskanie oddłużenia w upadłości konsumenckiej. Pomoc praktyka Prawa Upadłościowego z pewnością zwiększa szansę na uzyskanie oddłużenia.

Bardzo wiele. Polubowne zakończenie sporu często jest najlepszym rozwiązaniem. Pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Przy odpowiedniej argumentacji często możliwa jest redukcja zadłużenia o 50% bez konieczności prowadzenia długotrwałego sporu sądowego. Jesteśmy dużymi zwolennikami negocjacji, gdyż z doświadczenia wiemy ile można dzięki nim zyskać.

Zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego. W zgłoszeniu prosimy dokładnie opisać swoją sytuację ze szczególnym uwzględnieniem:

  • przyczyn powstania kłopotów z wypłacalnością,
  • ilości zobowiązań,
  • kwot poszczególnych zobowiązań,
  • informacji od kiedy zobowiązania nie są spłacane,
  • informacji o posiadanym majątku oraz jego szacunkowej wartości,
  • czy wierzyciele uzyskali już tytuły wykonawcze?
  • czy zostały wszczęte postępowania egzekucyjne?

Każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnego podejścia, które gwarantuje uzyskanie optymalnego efektu. W związku z tym wyceny dokonujemy po bezpłatne analizie sprawy.

Gwarantujemy obsługę prawną na całym etapie postępowania od przygotowania wniosku poprzez samo postępowanie, jak i po jego zakończeniu (przykładowo realizacja układu bądź planu spłat wierzycieli).

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy? Skontaktuj się z nami.

Oferujemy bezpłatną analizę sprawy Zadzwoń 792 873 876