Blog

Blog kancelarii. Znajdą tu Państwo wyjaśnienia kwestii dotyczących niewypłacalności, restrukturyzacji bądź upadłości.

Ochrona praw wierzyciela w restrukturyzacji dłużnika

W obecnych czasach mamy skumulowanie wielu czynników wpływających na pogorszenie warunków do prowadzenia działalności gospodarczej. Pandemia i jej skutki, wojna, inflacja, skokowy …

Zawarty układ firmy jednoosobowej

Dziś doprowadziliśmy do zawarcia kolejnego układu. Tym razem jest to firma jednoosobowa z branży usługowej. Układ z wierzycielami zakłada całkowite umorzenie odsetek …

układ firmy transportowej

W postępowaniu o zatwierdzenie układu, które prowadziliśmy doszło do zawarcia układu z wierzycielami. Dłużnik prowadzący firmę transportową otworzył postępowanie restrukturyzacyjne na etapie …

postępowania restrukturyzacyjne w trakcie

Zamówienia publiczne a restrukturyzacja firmy. Wyjaśniamy, czy wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego może wykluczyć z uczestnictwa w przetargach zamówień publicznych. COVID-19, wojna na Ukrainie, …

Wypowiedź kancelarii dla Gazety Finansowej

Komentarz kancelarii dla Gazety Finansowej. Wypowiedzieliśmy się o roli restrukturyzacji, która jak nigdy wcześniej jest obecnie potrzebna wielu przedsiębiorstwom. 

Rosnące koszty działalności firm budowlanych i transportowych

Nieprzewidywalne obecnie możliwe wzrosty kosztów prowadzenia działalności dokuczają w zasadzie wszystkim przedsiębiorcom. Galopująca inflacja daje się we znaki również osobom fizycznym nieprowadzącym …

Upadłość konsumencka ogłoszona w 4 dni

Jak się okazuje system teleinformatyczny, w którym obecnie prowadzone są postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne, może znacznie przyspieszyć rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości. …

Upadłość spółki z o.o. - najważniejsze informacje

Każdego roku w Polsce upadłość ogłasza kilkaset spółek z o.o. Powodem jest niewypłacalność, która może być skutkiem między innymi obecnie panującej trudnej …

Rosnące raty kredytów

Niestabilna sytuacja gospodarcza na świecie, COVID-19, wojna w Ukrainie, rekordowa inflacja, rosnące stopy procentowe, a także wzrost wskaźników WIBOR – wszystko to …

Prawomocnie zatwierdzony układ

Miniony tydzień przyniósł dobre wieści dla naszych klientów. Mamy bowiem kolejny prawomocnie zatwierdzony układ. Tym razem przed upadłością została uratowana firma jednoosobowa. …

Ochrona praw wierzyciela w restrukturyzacji dłużnika
Zawarty układ firmy jednoosobowej
układ firmy transportowej
postępowania restrukturyzacyjne w trakcie
Wypowiedź kancelarii dla Gazety Finansowej
Rosnące koszty działalności firm budowlanych i transportowych
Upadłość konsumencka ogłoszona w 4 dni
Upadłość spółki z o.o. – najważniejsze informacje
Rosnące raty kredytów
Prawomocnie zatwierdzony układ
Ochrona praw wierzyciela w restrukturyzacji dłużnika
Zawarty układ firmy jednoosobowej
układ firmy transportowej
postępowania restrukturyzacyjne w trakcie
Wypowiedź kancelarii dla Gazety Finansowej
Rosnące koszty działalności firm budowlanych i transportowych
Upadłość konsumencka ogłoszona w 4 dni
Upadłość spółki z o.o. – najważniejsze informacje
Rosnące raty kredytów