Kancelaria Restrukturyzacyjna Lipiński i Wspólnicy

Doradztwo restrukturyzacyjne i upadłościowe

W codziennej praktyce łączymy wiedzę prawną, ekonomiczną i finansową co powoduje, że potrafimy znaleźć rozwiązanie w każdej sytuacji. Nasz zespół to doradca restrukturyzacyjny (syndyk), adwokaci, doradcy finansowi oraz podatkowi. Przez lata funkcjonowania na rynku zdołaliśmy wypracować skuteczne metody działania, które pozwalają nam swobodnie i pewnie poruszać się po meandrach negocjacji, restrukturyzacji czy upadłości. Nasza kancelaria ma siedziby w Gdańsku i Gdyni, lecz świadczymy usługi dla klientów z każdej części Polski.

Kompleksowa obsługa dłużników i wierzycieli

Jako kancelaria restrukturyzacyjna doradzamy firmom i konsumentom na każdym etapie ich problemów z płynnością finansową. Dbamy o ochronę praw zarówno dłużników, jak i wierzycieli. Zajmujemy się szeroko pojętym doradztwem restrukturyzacyjnym i upadłościowym, negocjacjami z wierzycielami i dłużnikami. Głównym celem naszych działań jest zawsze przywrócenie płynności finansowej i ochrona przed trwałą niewypłacalnością oraz upadłością. Wstępna analiza sprawy jest bezpłatna.

ŁĄCZNIE ODDŁUŻYLIŚMY

NASZYCH KLIENTÓW NA KWOTĘ

0
PLN
Krzysztof Lipiński. Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, syndyk.

Dopiero dokładna analiza sytuacji przedsiębiorstwa pozwoli na udzielenie odpowiedzi na tak postawione pytanie. 

Myśląc o oddłużeniu należy zarazem mieć na względzie ochronę przed upadłością. 

Oddłużenie firmy i zachowanie zdolności płatniczej można uzyskać poprzez podjęcie negocjacji (wariant tańszy, ale z ograniczonym zastosowaniem) bądź  restrukturyzację firmy poprzez zainicjowanie postępowania restrukturyzacyjnego, w którym na zgromadzeniu wierzycieli odbędzie się głosowanie nad układem.

Postępowanie restrukturyzacyjne może być zainicjowane względem dłużnika, który jest niewypłacalny bądź zagrożony niewypłacalnością.  Dodatkowym kryterium jest brak pokrzywdzenia wierzycieli oraz w przypadku postępowania układowego i sanacyjnego zdolność do bieżącego regulowania kosztów postępowania i zobowiązań powstałych po jego otwarciu.

Restrukturyzacja dotyczy sfery organizacyjnej i finansowej przedsiębiorstwa. W przypadku konsumentów restrukturyzacja dotyczy zazwyczaj jedynie zadłużenia. Dla przedsiębiorcy jest to bardziej złożony proces i wymaga ułożenia odpowiedniej strategii działania oraz adekwatnych do planu restrukturyzacyjnego propozycji układowych. Głównym zadaniem restrukturyzacji jest ochrona przed upadłością. 

Propozycje układowe dotyczą restrukturyzacji zadłużenia, czyli zazwyczaj jego redukcji, bądź odroczenia terminu zapłaty. Zazwyczaj te dwie propozycje są stosowane razem. Redukcja zobowiązań dłużnika uzależniona jest od jego sytuacji majątkowej. 

Plan restrukturyzacji dotyczy restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Jego głównym zadaniem jest wprowadzenie takich zmian w działalności przedsiębiorcy, aby odzyskał zdolność płatniczą. Rzetelny i realny plan restrukturyzacji pomoże zarazem przekonać wierzycieli do głosowania za układem, co może uchronić przedsiębiorcę przed upadłością

Należy rozróżnić upadłość konsumencką od upadłości gospodarczej. W przypadku konsumenta jedynym kryterium jest stan niewypłacalności. Przedsiębiorca musi dodatkowo wykazać wielość swoich wierzycieli oraz majątek wystarczający do pokrycia kosztów postępowania upadłościowego oraz swoich zobowiązań – chociaż w części.

Ogłoszenie upadłości daje dłużnikowi możliwość umorzenia jego zobowiązań. Wierzyciel z kolei  może liczyć na maksymalne zaspokojenie jego wierzytelności. Upadłość jest od tego, aby pogodzić te dwa główne cele postępowania upadłościowego. W związku z tym dłużnik traci cały swój majątek na poczet zaspokojenia jego wierzycieli. Syndyk dokonuje likwidacji majątku upadłego. Fundusze uzyskane z likwidacji składników majątku upadłego przeznaczane są w pierwszej kolejności na koszty postępowania upadłościowego. W dalszej kolejności zaspokajane są należności alimentacyjne i zobowiązania wobec wierzycieli upadłego. 
W trakcie postępowania upadłościowego upadły jest również zobligowany do przelewania części swego wynagrodzenia do masy upadłości. Kwota wynagrodzenia upadłego stanowiąca masę upadłości określana jest wedle przepisów Kodeksu postępowania upadłościowego oraz Prawa Upadłościowego.

Uzyskanie oddłużenia w upadłości konsumenckiej zależy od kilku kwestii, które muszą być ustalone przez sąd. Z tego względu przygotowanie wniosku powinno być poprzedzone dokładną analizą sytuacji dłużnika. Odpowiednie przygotowanie uzasadnienia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest bardzo istotne. Może zależeć od niego długość planu spłat wierzycieli oraz wysokość dokonywanych spłat na poczet wierzycieli. Zapraszamy do kontaktu. Bezpłatnie przeanalizujemy Państwa sytuację i określimy możliwy sposób oddłużenia.

Spotkanie możliwe jest w jednym z naszych biur w Gdańsku lub Gdyni. Jest również możliwość spotkania online za pomocą jednego z komunikatorów video. Cały proces obsługi postępowania można przeprowadzić zdalnie.

Zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego bądź kontaktu telefonicznego – 58 352 13 43. W zgłoszeniu prosimy opisać swoją sytuację ze szczególnym uwzględnieniem:

 • przyczyn powstania kłopotów z wypłacalnością,
 • ilości zobowiązań,
 • kwot poszczególnych zobowiązań,
 • informacji od kiedy zobowiązania nie są spłacane,
 • informacji o posiadanym majątku oraz jego szacunkowej wartości,
 • czy wierzyciele uzyskali już tytuły wykonawcze?
 • czy zostały wszczęte postępowania egzekucyjne?

Negocjacje z wierzycielami można by nazwać miękką restrukturyzacją. Nie można bowiem wtedy korzystać z ochrony, jaką zapewnia postępowanie restrukturyzacyjne i nie daje możliwości przegłosowania niektórych wierzycieli na zgromadzeniu wierzycieli. Należy jednak pamiętać, że postępowanie restrukturyzacyjne nie zawsze jest odpowiednim rozwiązaniem. Negocjacje sprawdzają się tam, gdzie nie ma zbyt wielu wierzycieli i stan niewypłacalności dłużnika nie jest zbyt zaawansowany. Są również tańszym rozwiązaniem niż restrukturyzacja sądowa. Co bardzo istotne negocjacje można rozpocząć natychmiast, co jest trudniejsze w przypadku postępowania restrukturyzacyjnego.

O Kancelarii

Jesteśmy zespołem z wieloletnim doświadczeniem w zakresie doradztwa prawnego i gospodarczego. Skupiamy się na kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych – aby zapewnić przedsiębiorcom wypłacalność i bezpieczeństwo prowadzenia biznesu. Usługi świadczone na rzecz konsumentów skupiają się na oddłużaniu osób fizycznych. Podstawowy zakres działalności naszej kancelarii to:

 • restrukturyzacja firmy,
 • upadłość firmy,
 • upadłość konsumencka,
 • obsługa prawna firm,
 • doradztwo biznesowe.
Plany restrukturyzacyjne

Sporządzamy rozbudowane o analizę ekonomiczną (w tym analizę finansową) plany naprawcze przedsiębiorstw. Rzetelność i transparentność sporządzonego planu restrukturyzacyjnego ma pozytywny wpływ na możliwość zawarcia układu z wierzycielami i odzyskanie płynności finansowej.

Restrukturyzacja firmy

Pełnimy funkcję nadzorcy bądź zarządcy sądowego w postępowaniach restrukturyzacyjnych. Z wysoką skutecznością nadzorujemy również postępowania jako nadzorca układu. Reprezentujemy również dłużników i wierzycieli w postępowaniach restrukturyzacyjnych.

Doradztwo strategiczne

Analizujemy kompleksowo sytuację ekonomiczną przedsiębiorstwa i dobieramy odpowiednie narzędzia prawne do ochrony przed upadłością i egzekucją komorniczą. Nadzorujemy liczne postępowania restrukturyzacyjne i wiemy jak zapewnić ochronę firmie w kryzysowych sytuacjach. 

Upadłość firmy

Wniesienie o upadłość przedsiębiorstwa jest bardzo istotne w kontekście odpowiedzialności organów zarządzających za zobowiązania firmy. Weryfikujemy przesłanki do wniesienia wniosku o upadłość. Reprezentujemy dłużników lub wierzycieli w postępowaniach upadłościowych.

Upadłość konsumencka

Znowelizowane przepisy Prawa Upadłościowego ułatwiają w znacznym stopniu ogłoszenie upadłości. Przygotowanie wniosku warto jednak zlecić specjalistom, ponieważ sąd dopiero po zakończeniu postępowania upadłościowego będzie decydował o oddłużeniu upadłego.

Negocjacje z wierzycielem

Negocjacje są nieodłącznym elementem w świecie biznesu. W relacji dłużnik – wierzyciel nie można ich pomijać, bowiem dzięki nim można wiele zyskać. Strony osiągają porozumienie bez wielomiesięcznych sporów sądowych, o czym często przekonujemy się w naszej praktyce.

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy? Skontaktuj się z nami.

 Bezpłatna wstępna analiza sprawy Zadzwoń 58 352 1343

Zakres działalności

Dlaczego my?

Opinie

Marek Malinowski
Marek Malinowski
2022-06-05
Kancelaria Lipiński i Wspólnicy to profesjonaliści, którzy w rzetelny i sprawny sposób przeprowadzili mnie przez proces upadłościowy. Podczas pierwszego spotkania wszystko zostało mi wytłumaczone. Wyjaśniono mi na czym polega upadłość konsumencka i jakie są jej konsekwencje, w tym jak współpracować z syndykiem. Kancelaria wskazała jakie dokumenty mam dostarczyć oraz pomogła w ustaleniu wszystkich moich wierzycieli. Kompletowanie dokumentacji zajęło trochę czasu, co wynikało ze skrupulatności jaką kieruje się kancelaria. Było to jednak opłacalne ponieważ pomimo młodego wieku sąd umorzył moje zobowiązania BEZ USTALANIA PLANU SPŁATY WIERZYCIELI! Moje oddłużenie zajęło od złożenia wniosku zaledwie 11 miesięcy. W ten sposób ogromny stres związany z moją sytuacją finansową minął, a ja zaczynam dzięki kancelarii nowe życie.
Adam Barankiewicz
Adam Barankiewicz
2022-06-02
Pełen profesjonalizm, rzetelność i ogrom wiedzy prawnej, a także empatia i niebanalne podejście do nowych klientów czynią Kancelarię Lipiński i Wspólnicy, w mojej ocenie, niekwestionowanym liderem na rynku. Jeżeli chcesz zawrzeć Układ z Wierzycielami Twojej Spółki, to ta kancelaria jest trafnym wyborem dla Ciebie.
Lukasz Reca
Lukasz Reca
2022-05-30
Mieliśmy problem, prawnicy byli bezsilni. Polecono nam firmę Krzysztofa Lipińskiego, która w bardzo sprawny, profesjonalny sposób pokierowała naszymi działaniami. Pan Krzysztof wykazuje wielkie zaangażowanie . Przygotowany bardzo dobrze merytorycznie i dokładnie, podchodzi indywidualnie do każdej sprawy. Z czystym sumieniem możemy polecić tę firmę!
Natalia G.
Natalia G.
2022-05-20
Pan Lipiński to prawdziwy specjalista, pomocny na każdym etapie współpracy. Osoba o wyskokiej kulturze osobistej i ogromnej wiedzy. Szczerze polecam!
Neimad Live
Neimad Live
2022-05-20
Kancelaria prowadziła postępowanie restrukturyzacyjne naszej spółki. Wszystko zostało sprawnie wykonane. Osoba prowadząca nasza sprawę był Pan Krzysztof, z którym jest bardzo dobry kontakt. Zostaliśmy poinstruowani o tym jak prowadzić rozmowy z wierzycielami i jak w optymalny sposób skonstruować propozycje układowe. Wierzyciele przyjęli jednogłośnie układ i następnie sąd go zatwierdził. Uratowało to nasza spółkę przed egzekucja komornicza i zapewne koniecznością ogłoszenia upadłości. Polecam usługi kancelarii dla przedsiębiorców borykających sie z płynnością finansowa.
Adam Andrzej Jaworski
Adam Andrzej Jaworski
2022-05-02
Jestem pod wrażeniem zawodowego profesjonalizmu i konsekwentnie wysokiej próby merytoryki we wszystkich kontaktach i na każdym etapie: konsultacji, przygotowań, pilnowania terminów i procedur w najdrobniejszych szczegółach, a przy tym jednocześnie nieocenione jest komunikowanie się w sposób zrozumiały, wręcz prowadzący mnie, laika w tych sprawach za rękę na każdym etapie. Oczywiście swoją część pracy też starałem się na każdym etapie wykonywać sumiennie i wyczerpująco odpowiadać na wszelkie pytania, ale ogarnięcie całości aż do szczęśliwego finału to zasługa Kancelarii i Pana Mecenasa Krzysztofa Lipińskiego osobiście. W moim przypadku dzięki tak profesjonalnemu prowadzeniu całości przez Kancelarię jesteśmy już po uzyskaniu zatwierdzenia układu przez Sąd, i to w ekspresowym tempie, nawet bez wyznaczania rozprawy. Jestem niezwykle zadowolony z dotychczasowej współpracy i polecam bez zastrzeżeń każdemu kto w podobnej do mojej sytuacji chciałby możliwie szybko przejść procedury i uzyskać zatwierdzony układ. Dziękuję!
Grażyna Marciniak
Grażyna Marciniak
2022-04-10
Zdecydowanie polecam Kancelarię, również w dziedzinie konsultacji. Pan Krzysztof Lipiński posiada nie tylko szeroką wiedzę, ale potrafi w sposób konkretny, przejrzysty i pełny odpowiedzieć na pytania. Udzielił mi wyczerpujących informacji na temat niuansów dotyczących zatwierdzenia układu.
Edyta Obrębska
Edyta Obrębska
2022-03-26
Konkretnie i profesjonalnie. Po kilku minutach rozmowy, uzyskałam wyczerpujące odpowiedzi na zadane pytania. Pan Krzysztof zawsze służył pomocą i szybko odpowiadał na moje maile. Profesjonalnie poprowadził moją sprawę, od początku do końca. Polecam serdecznie.
DARIUSZ SZYMCZAK
DARIUSZ SZYMCZAK
2021-12-20
Kancelaria p. Krzysztofa Lipińskiego to najwyższy poziom profesjonalizmu, wiedzy i umiejętności interpersonalnych. Proces restrukturyzacyjny spółki kapitałowej jest działaniem złożonym, wymagający głębokiej analizy ekonomicznej, opracowania planu naprawczego i przekonanie wierzycieli do niego. Kancelaria p. Krzysztofa Lipińskiego w sposób perfekcyjny zrealizowała w/w założenia czego efektem jest zatwierdzona sądownie restrukturyzacja naszej spółki.
Klaudia Hinz
Klaudia Hinz
2021-11-11
Z czystym sumieniem mogę polecić Kancelarię Pana Krzysztofa. Przeprowadził mnie przez upadłość konsumencką z pełnym wsparciem, zaangażowaniem i doświadczeniem, co odwdzięczyło się szybką decyzją sądu, za co ogromnie dziękuje i polecam !!!!!!

Ze swoimi kłopotami byłem u kilku prawników, jednak tylko kancelaria Pana Krzysztofa podeszła do sprawy kompleksowo. Po omówieniu możliwych wariantów podjąłem w pełni świadomą decyzję o przeprowadzeniu upadłości. Sprawa jest jeszcze w trakcie, ale sposób przygotowania do procesu oddłużenia daje mi podstawę do pozytywnego jej zakończenia.

Michał Ossowski

-

Najnowsze informacje

Opinie klientów
Marek Malinowski
Marek Malinowski
2022-06-05
Kancelaria Lipiński i Wspólnicy to profesjonaliści, którzy w rzetelny i sprawny sposób przeprowadzili mnie przez proces upadłościowy. Podczas pierwszego spotkania wszystko zostało mi wytłumaczone. Wyjaśniono mi na czym polega upadłość konsumencka i jakie są jej konsekwencje, w tym jak współpracować z syndykiem. Kancelaria wskazała jakie dokumenty mam dostarczyć oraz pomogła w ustaleniu wszystkich moich wierzycieli. Kompletowanie dokumentacji zajęło trochę czasu, co wynikało ze skrupulatności jaką kieruje się kancelaria. Było to jednak opłacalne ponieważ pomimo młodego wieku sąd umorzył moje zobowiązania BEZ USTALANIA PLANU SPŁATY WIERZYCIELI! Moje oddłużenie zajęło od złożenia wniosku zaledwie 11 miesięcy. W ten sposób ogromny stres związany z moją sytuacją finansową minął, a ja zaczynam dzięki kancelarii nowe życie.
Adam Barankiewicz
Adam Barankiewicz
2022-06-02
Pełen profesjonalizm, rzetelność i ogrom wiedzy prawnej, a także empatia i niebanalne podejście do nowych klientów czynią Kancelarię Lipiński i Wspólnicy, w mojej ocenie, niekwestionowanym liderem na rynku. Jeżeli chcesz zawrzeć Układ z Wierzycielami Twojej Spółki, to ta kancelaria jest trafnym wyborem dla Ciebie.
Lukasz Reca
Lukasz Reca
2022-05-30
Mieliśmy problem, prawnicy byli bezsilni. Polecono nam firmę Krzysztofa Lipińskiego, która w bardzo sprawny, profesjonalny sposób pokierowała naszymi działaniami. Pan Krzysztof wykazuje wielkie zaangażowanie . Przygotowany bardzo dobrze merytorycznie i dokładnie, podchodzi indywidualnie do każdej sprawy. Z czystym sumieniem możemy polecić tę firmę!
Natalia G.
Natalia G.
2022-05-20
Pan Lipiński to prawdziwy specjalista, pomocny na każdym etapie współpracy. Osoba o wyskokiej kulturze osobistej i ogromnej wiedzy. Szczerze polecam!
Neimad Live
Neimad Live
2022-05-20
Kancelaria prowadziła postępowanie restrukturyzacyjne naszej spółki. Wszystko zostało sprawnie wykonane. Osoba prowadząca nasza sprawę był Pan Krzysztof, z którym jest bardzo dobry kontakt. Zostaliśmy poinstruowani o tym jak prowadzić rozmowy z wierzycielami i jak w optymalny sposób skonstruować propozycje układowe. Wierzyciele przyjęli jednogłośnie układ i następnie sąd go zatwierdził. Uratowało to nasza spółkę przed egzekucja komornicza i zapewne koniecznością ogłoszenia upadłości. Polecam usługi kancelarii dla przedsiębiorców borykających sie z płynnością finansowa.
Adam Andrzej Jaworski
Adam Andrzej Jaworski
2022-05-02
Jestem pod wrażeniem zawodowego profesjonalizmu i konsekwentnie wysokiej próby merytoryki we wszystkich kontaktach i na każdym etapie: konsultacji, przygotowań, pilnowania terminów i procedur w najdrobniejszych szczegółach, a przy tym jednocześnie nieocenione jest komunikowanie się w sposób zrozumiały, wręcz prowadzący mnie, laika w tych sprawach za rękę na każdym etapie. Oczywiście swoją część pracy też starałem się na każdym etapie wykonywać sumiennie i wyczerpująco odpowiadać na wszelkie pytania, ale ogarnięcie całości aż do szczęśliwego finału to zasługa Kancelarii i Pana Mecenasa Krzysztofa Lipińskiego osobiście. W moim przypadku dzięki tak profesjonalnemu prowadzeniu całości przez Kancelarię jesteśmy już po uzyskaniu zatwierdzenia układu przez Sąd, i to w ekspresowym tempie, nawet bez wyznaczania rozprawy. Jestem niezwykle zadowolony z dotychczasowej współpracy i polecam bez zastrzeżeń każdemu kto w podobnej do mojej sytuacji chciałby możliwie szybko przejść procedury i uzyskać zatwierdzony układ. Dziękuję!
Grażyna Marciniak
Grażyna Marciniak
2022-04-10
Zdecydowanie polecam Kancelarię, również w dziedzinie konsultacji. Pan Krzysztof Lipiński posiada nie tylko szeroką wiedzę, ale potrafi w sposób konkretny, przejrzysty i pełny odpowiedzieć na pytania. Udzielił mi wyczerpujących informacji na temat niuansów dotyczących zatwierdzenia układu.
Edyta Obrębska
Edyta Obrębska
2022-03-26
Konkretnie i profesjonalnie. Po kilku minutach rozmowy, uzyskałam wyczerpujące odpowiedzi na zadane pytania. Pan Krzysztof zawsze służył pomocą i szybko odpowiadał na moje maile. Profesjonalnie poprowadził moją sprawę, od początku do końca. Polecam serdecznie.
DARIUSZ SZYMCZAK
DARIUSZ SZYMCZAK
2021-12-20
Kancelaria p. Krzysztofa Lipińskiego to najwyższy poziom profesjonalizmu, wiedzy i umiejętności interpersonalnych. Proces restrukturyzacyjny spółki kapitałowej jest działaniem złożonym, wymagający głębokiej analizy ekonomicznej, opracowania planu naprawczego i przekonanie wierzycieli do niego. Kancelaria p. Krzysztofa Lipińskiego w sposób perfekcyjny zrealizowała w/w założenia czego efektem jest zatwierdzona sądownie restrukturyzacja naszej spółki.
Klaudia Hinz
Klaudia Hinz
2021-11-11
Z czystym sumieniem mogę polecić Kancelarię Pana Krzysztofa. Przeprowadził mnie przez upadłość konsumencką z pełnym wsparciem, zaangażowaniem i doświadczeniem, co odwdzięczyło się szybką decyzją sądu, za co ogromnie dziękuje i polecam !!!!!!
Pełnimy rolę opiniotwórczych ekspertów w ogólnopolskich serwisach informacyjnych.

Piszemy dla:

Aktualności

W obecnych czasach mamy skumulowanie wielu czynników wpływających na pogorszenie warunków do prowadzenia działalności gospodarczej. Pandemia i jej skutki, wojna, inflacja, skokowy …

Dziś doprowadziliśmy do zawarcia kolejnego układu. Tym razem jest to firma jednoosobowa z branży usługowej. Układ z wierzycielami zakłada całkowite umorzenie odsetek …

W postępowaniu o zatwierdzenie układu, które prowadziliśmy doszło do zawarcia układu z wierzycielami. Dłużnik prowadzący firmę transportową otworzył postępowanie restrukturyzacyjne na etapie …

Zespół kancelarii

Formularz kontaktowy

Masz pytania? Napisz do nas przez formularz kontaktowy

lub wyślij wiadomość na kontakt@lipinskikancelaria.pl